Troligen blir ALL VÅR VERKSAMHET UNDER VÅREN INSTÄLLD!
Se markeringar med rött i nedanstående!
Vismötet i april ställs in
Ytterst tveksamt om vi kommer att ha någon verksamhet före hösten

PROGRAM 2020 ver. 2020-03-23/PH

Dag

Datum / tid

Evenemang

tema

Programvärd

Stugvärd /anm.

Fre

17 jan

Vismöte

”Visor med humor i

Sven G Sjöberg

Maria Werme och Gunilla Umegård

Fre

14 feb

Vismöte
och årsmöte

”KÄRLEK”

Stefan Werme

Maria Werme och Lisbet Gemzell

Fre

13 mars

Vismöte

”Inför Visans dag”

Gunilla & Per Hägg

Maria Werme och Ingrid Mörnänge

Lör

14 mars
kl. 12

Visans Dag

”VISOR på vårt VIS”

Per Hägg

Stadsbibliotekets hörsal

Tis

17 mars
kl. 14

Tomasträffen

ett urval av visor från ”Visans dag”

INSTÄLLT pga.
Corona-pandemi. Nytt datum till hösten

Per Hägg

Tomasgården (start kl.14 med kaffe därefter vårt program max 40 min)

Tis

7 april
kl.14

Café Källmora

VÅRVISOR

INSTÄLLT!

Per Hägg

Källmoragården, Surahammar

(start kl.14 program max 40 min)

Fre

17 april

Vismöte

VÅREN INSTÄLLT!

Dick Söderholm & Tommy Johansson

Maria Werme och Mari Malmgren

Fre

15 maj

Vismöte

INSTÄLLT?

Maria Werme och

Sön

31 maj
kl. 15

Västerås
Officersmäss

VISOR till MOR

INSTÄLLT?

Per Hägg

Flottiljg. 73 Västerås

Sön

2 aug

Vallby

Karindagen

Per-Åke Folkesson

Fre

prel. 18 sept

Vismöte

Kulturnattens program

Gunilla &
Per Hägg

Maria Werme och

Lör

19 sep

Västerås Kulturnatt

”Dan Andersson 100 år i Visans tjänst”

Per Hägg

Ev. Västerås Stadsbiblioteks hörsal

Fre

prel. 16 okt

Vismöte

Maria Werme och

Lör

24 okt
kl. 16 -

JUBILEUMS-FEST

Visans Vänner i Västerås 75 år

Ev. Västerås Officersmäss

Fre

prel. 13 nov

Vismöte

Maria Werme och

prel. nov

”Kura skymning”

Sven G Sjöberg

Föreningen Norden

Fre

prel. 11 dec

Vismöte och julfest

Maria Werme och Lennart Andersson